1958 Szwecja

mundial1958

08.06-29.06.1958

 1. Brazylia

2.Szwecja

3. Francja

4. RFN

Najlepszy strzelec: Just Fontaine – Francja – 13 bramek